Fotografie i wideo
Otwarcie wystawy Federacji Rosyjskiej w Oświęcim
Nazistowskie Niemcy i radzieccy jeńcy wojenni
Straceni radzieccy jeńcy wojenni. Obwód nowgorodski. 1942 r.
Straceni radzieccy jeńcy wojenni. Obwód nowgorodski. 1942 r.
Radzieccy jeńcy wojenni wloką zmarłego swego towarzysza. 1941 r.
Radzieccy jeńcy wojenni wloką zmarłego swego towarzysza. 1941 r.
Punkt zbiorczy radzieckich jeńców wojennych. Bobrujsk. 1941 г.
Punkt zbiorczy radzieckich jeńców wojennych. Bobrujsk. 1941 г.
Wizytowanie przez Heinricha Himmlera obozu dla jeńców wojennych w Mińsku. Sierpień 1941 r.
Wizytowanie przez Heinricha Himmlera obozu dla jeńców wojennych w Mińsku. Sierpień 1941 r.
Jeńcy wojenni w kolejowych wagonach węglarkach. 1941 r.
Jeńcy wojenni w kolejowych wagonach węglarkach. 1941 r.
Żołnierz niemiecki zabija jeńca wojennego w jednym z obozów zbiorczych. Smoleńsk. Sierpień 1941 r.
Żołnierz niemiecki zabija jeńca wojennego w jednym z obozów zbiorczych. Smoleńsk. Sierpień 1941 r.
Radzieccy jeńcy wojenni w obozie przesyłowym. Październik 1941 r.
Radzieccy jeńcy wojenni w obozie przesyłowym. Październik 1941 r.
Radzieccy jeńcy wojenni w obozie. Kantemirowka. Lipiec 1942 r.
Radzieccy jeńcy wojenni w obozie. Kantemirowka. Lipiec 1942 r.
Były jeniec wojenny Michaił Michałkow.
Były jeniec wojenny Michaił Michałkow.
Jeniec wojenny Warwara Maksimowicz. 1941 r.
Jeniec wojenny Warwara Maksimowicz. 1941 r.
Wyszukiwanie spośród jeńców wojennych komisarzy politycznych. (Ze zdobycznych fotografii, odebranych u wziętych do niewoli i zabitych żołnierzy Wermachtu). 1941 r. Miejsce zrobienia fotografii: nie ustalono.
Wyszukiwanie spośród jeńców wojennych komisarzy politycznych. (Ze zdobycznych fotografii, odebranych u wziętych do niewoli i zabitych żołnierzy Wermachtu). 1941 r. Miejsce zrobienia fotografii: nie ustalono.
Jeńcy wojenni na budowie kolejki wąskotorowej. Norwegia. Lata. 1941–1945.
Jeńcy wojenni na budowie kolejki wąskotorowej. Norwegia. Lata. 1941–1945.
Jeden z pozostałych przy życiu więźniów „Russenlager nr 344. Lambsdorf”. Marzec 1945 r.
Jeden z pozostałych przy życiu więźniów „Russenlager nr 344. Lambsdorf”. Marzec 1945 r.
Radzieccy jeńcy wojenni w KL SS Auschwitz
Widok bloku nr 11 od strony ogrodzenia, wiosna 1946 r.
Widok bloku nr 11 od strony ogrodzenia, wiosna 1946 r.
Krematorium nr 1 (widok współczesny)
Krematorium nr 1 (widok współczesny)
Komendant obozu Rudolf Höss na procesie w Warszawie, marzec 1947 r.
Komendant obozu Rudolf Höss na procesie w Warszawie, marzec 1947 r.
Puszka z cyklonem B
Puszka z cyklonem B
SS-Rapportführer Gerhard Palitzsch
SS-Rapportführer Gerhard Palitzsch
Przejście pomiędzy blokami nr 14 i 24, gdzie znajdowała się brama obozu I nad którą widniał napis „Russisches Kriegsgefangenen Arbeitslager” (wygląd współczesny).
Przejście pomiędzy blokami nr 14 i 24, gdzie znajdowała się brama obozu I nad którą widniał napis „Russisches Kriegsgefangenen Arbeitslager” (wygląd współczesny).
Drewniany futerał z kompletem numerycznych stempli i metalowych igieł do znakowania więźniów.
Drewniany futerał z kompletem numerycznych stempli i metalowych igieł do znakowania więźniów.
Komplet numerycznych stempli i metalowych igieł do znakowania więźniów.
Komplet numerycznych stempli i metalowych igieł do znakowania więźniów.
Auschwitz II-Birkenau. Prymitywne baraki wybudowane jako pierwsze w latach 1941–1942 przez więźniów i radzieckich jeńców wojennych.
Auschwitz II-Birkenau. Prymitywne baraki wybudowane jako pierwsze w latach 1941–1942 przez więźniów i radzieckich jeńców wojennych.
Piotr Miszin (nr obozowy 1844), jeden z dowódców podziemnej organizacji, brał udział w organizacji ucieczek.
Piotr Miszin (nr obozowy 1844), jeden z dowódców podziemnej organizacji, brał udział w organizacji ucieczek.
Aleksandr Lebiediew (numer obozowy 88349), jeden z organizatorów podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz.
Aleksandr Lebiediew (numer obozowy 88349), jeden z organizatorów podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz.
Wiktor Iwanow (numer obozowy 164258), członek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz. Do obozu koncentracyjnego był przywieziony 19 listopada 1943 r., skuty wraz z Walentynem Sitnowem.
Wiktor Iwanow (numer obozowy 164258), członek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz. Do obozu koncentracyjnego był przywieziony 19 listopada 1943 r., skuty wraz z Walentynem Sitnowem.
Nikołaj Wasiliew (numer obozowy nieznany). W obozie był jednym z dowódców podziemnej organizacji. Brał udział w organizacji ucieczek więźniów z obozu.
Nikołaj Wasiliew (numer obozowy nieznany). W obozie był jednym z dowódców podziemnej organizacji. Brał udział w organizacji ucieczek więźniów z obozu.
Kuźma Karcew (numer obozowy 166692), jeden z dowódców ruchu oporu.
Kuźma Karcew (numer obozowy 166692), jeden z dowódców ruchu oporu.
Piotr Machura (numer obozowy nieznany), czlonek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz.
Piotr Machura (numer obozowy nieznany), czlonek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz.
Andriej Pogożew (nr obozowy 1418), uczestnik masowej ucieczki radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 r. Z żoną Marią, 1940 r.
Andriej Pogożew (nr obozowy 1418), uczestnik masowej ucieczki radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 r. Z żoną Marią, 1940 r.
Zrobiony przed ucieczką tatuaż na piersi Andrieja Pogożewa mający ukryć numer więźnia KL Auschwitz.
Zrobiony przed ucieczką tatuaż na piersi Andrieja Pogożewa mający ukryć numer więźnia KL Auschwitz.
Paweł Stieńkin (nr obozowy 563), uczestnik masowej ucieczki radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 r.
Paweł Stieńkin (nr obozowy 563), uczestnik masowej ucieczki radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 r.
Nikołaj Maslennikow (nr obozowy 10631) dokonał udanej ucieczki z obozu wraz z Konstantinem Moczałowem 10 sierpnia 1944 r.
Nikołaj Maslennikow (nr obozowy 10631) dokonał udanej ucieczki z obozu wraz z Konstantinem Moczałowem 10 sierpnia 1944 r.
Ananii Piet’ko. Uciekł z obozu w listopadzie 1943 r. Po ucieczce walczył w oddziale partyzanckim na terytorium Czechosłowacji.
Ananii Piet’ko. Uciekł z obozu w listopadzie 1943 r. Po ucieczce walczył w oddziale partyzanckim na terytorium Czechosłowacji.
Władimir Piegow. Uciekł w listopadzie 1943 r. Po ucieczce walczył w oddziale partyzanckim na terytorium Czechosłowacji.
Władimir Piegow. Uciekł w listopadzie 1943 r. Po ucieczce walczył w oddziale partyzanckim na terytorium Czechosłowacji.
Nikołaj Konguszin (więzień nr 2811), deportowany do KL Auschwitz w dn. 2 października 1941 r.
Nikołaj Konguszin (więzień nr 2811), deportowany do KL Auschwitz w dn. 2 października 1941 r.
Nikołaj Jaszin (więzień nr 4413), deportowany do KL Auschwitz w dn. 19 października 1941 r. Zmarł w dniu 10 stycznia 1942 r.
Nikołaj Jaszin (więzień nr 4413), deportowany do KL Auschwitz w dn. 19 października 1941 r. Zmarł w dniu 10 stycznia 1942 r.
Iwan Oleksin (więzień nr 8083), deportowany do KL Auschwitz w dn. 19 października 1941 r. Zmarł w dniu 15 listopada 1941 г.
Iwan Oleksin (więzień nr 8083), deportowany do KL Auschwitz w dn. 19 października 1941 r. Zmarł w dniu 15 listopada 1941 г.
Piotr Miszin (nr obozowy 1844), jeden z organizatorów masowej ucieczki radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 r.
Piotr Miszin (nr obozowy 1844), jeden z organizatorów masowej ucieczki radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 r.
Walentin Sitnow (numer obozowy 164256), Bohater Związku Radzieckiego, pilot, członek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w Auschwitz. Do obozu koncentracyjnego został dostarczony 19 listopada 1943 r., wraz ze skutym z nim Wiktorem Iwanowem
Walentin Sitnow (numer obozowy 164256), Bohater Związku Radzieckiego, pilot, członek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w Auschwitz. Do obozu koncentracyjnego został dostarczony 19 listopada 1943 r., wraz ze skutym z nim Wiktorem Iwanowem
Nikołaj Wasilijew (numer nieznany). W obozie był jednym z kierowników organizacji podziemnej. Brał udział w organizacji ucieczek więźniów z obozu.
Nikołaj Wasilijew (numer nieznany). W obozie był jednym z kierowników organizacji podziemnej. Brał udział w organizacji ucieczek więźniów z obozu.
Siergiej Kuwałdin (więzień nr 157438)
Siergiej Kuwałdin (więzień nr 157438)
Walentin Fiłatow (więzień nr 10407)
Walentin Fiłatow (więzień nr 10407)
Iłłarion Sieriedin (więzień nr 11081)
Iłłarion Sieriedin (więzień nr 11081)
Iwan Timoszenko (numer nieznany)
Iwan Timoszenko (numer nieznany)
Wasilij Żmajłow (więzień nr 10428). Uciekł w dniu 4 listopada 1943 г.
Wasilij Żmajłow (więzień nr 10428). Uciekł w dniu 4 listopada 1943 г.
Wasilij Tilikin (więzień nr 10422). Uciekł w dniu 4 listopada 1943 г.
Wasilij Tilikin (więzień nr 10422). Uciekł w dniu 4 listopada 1943 г.
Władimir Diegtiariow (więzień nr 182948). Uciekł.
Władimir Diegtiariow (więzień nr 182948). Uciekł.
Anatolij Borodulin (więzień nr Р-10488). Uciekł w dniu 21 sierpnia 1944 roku, złapany w dn. 26 sierpnia 1944 roku. Powtórnie uciekł z pociągu w czasie deportacji w głąb Niemiec w październiku 1944 r. Pozostał przy życiu.
Anatolij Borodulin (więzień nr Р-10488). Uciekł w dniu 21 sierpnia 1944 roku, złapany w dn. 26 sierpnia 1944 roku. Powtórnie uciekł z pociągu w czasie deportacji w głąb Niemiec w październiku 1944 r. Pozostał przy życiu.
ENG
Яндекс.Метрика