Nazi Germany and the Soviet prisoners

(Foto. PAFR. Zb. 7021, Op. 128, D. 260, Str. 9, Ob. nr 1)

Straceni radzieccy jeńcy wojenni. Obwód nowgorodski. 1942 r.W rezultacie największa część jeńców wojennych — około 2 mln. osób — zginęła z głodu, zimna, epidemii, rozstrzelań jeszcze przed lutym 1942 r.

Michaił Michałkow. Maj 1941 г. Zachodnią granicęZe wspomnień byłego jeńca wojennego Michaiła Michałkowa:

„Po wyjściu z kijowskiego kotła moje życie układało się skomplikowanie, wpadałem w straszliwe perypetie …byłem w 4 obozach, ostatnim był obóz Aleksandria w obwodzie kirowogradzkim, gdzie już byłem raz, ale uciekłem stamtąd. Będąc w tym obozie zrozumiałem, że że muszę się mścić na faszystach.”

(Cytat. Muzeum i dom pamięci niemieckich
antyfaszystów. FWN-1855/24)
ENG
Яндекс.Метрика