Dokumenty
Nazi Germany and the Soviet prisoners
Dyrektywa nr 21 (Plan „Barbarossa”). Okładka i pierwsza strona. Berlin. 18 grudnia 1940 r. (Dokument. ЦМ ВОВ ВХ-0782/1)
Dekret szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o „Wykonywaniu jurysdykcji wojskowej w strefie Barbarossa oraz stosowaniu przez wojsko środków specjalnych”. Berlin. 13 05.1941 r. (Dokument ГАРФ. ф.7445, оп.2, д. 166, лл. 65-70)
Dekret szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o „Wykonywaniu jurysdykcji wojskowej w strefie Barbarossa oraz stosowaniu przez wojsko środków specjalnych”. Berlin. 13 05.1941 r. (Dokument ГАРФ. ф.7445, оп.2, д. 166, лл. 65-70)
Dekret szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o „Wykonywaniu jurysdykcji wojskowej w strefie Barbarossa oraz stosowaniu przez wojsko środków specjalnych”. Berlin. 13 05.1941 r. (Dokument ГАРФ. ф.7445, оп.2, д. 166, лл. 65-70)
Dekret szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o „Wykonywaniu jurysdykcji wojskowej w strefie Barbarossa oraz stosowaniu przez wojsko środków specjalnych”. Berlin. 13 05.1941 r. (Dokument ГАРФ. ф.7445, оп.2, д. 166, лл. 65-70)
Dekret szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o „Wykonywaniu jurysdykcji wojskowej w strefie Barbarossa oraz stosowaniu przez wojsko środków specjalnych”. Berlin. 13 05.1941 r. (Dokument ГАРФ. ф.7445, оп.2, д. 166, лл. 65-70)
Dyrektywa „Wytyczne w sprawie traktowania komisarzy politycznych" Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu nr LIV/Qu nr 44822/41. Berlin. 06.06.1941 r. (Dokument. ЦМ ВОВ. Инв. № 1917)
Dyrektywa „Wytyczne w sprawie traktowania komisarzy politycznych" Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu nr LIV/Qu nr 44822/41. Berlin. 06.06.1941 r. (Dokument. ЦМ ВОВ. Инв. № 1917)
Dyrektywa „Wytyczne w sprawie traktowania komisarzy politycznych" Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu nr LIV/Qu nr 44822/41. Berlin. 06.06.1941 r. (Dokument. ЦМ ВОВ. Инв. № 1917)
Dyrektywa „Wytyczne w sprawie traktowania komisarzy politycznych" Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu nr LIV/Qu nr 44822/41. Berlin. 06.06.1941 r. (Dokument. ЦМ ВОВ. Инв. № 1917)
Ulotka: „Bij Żyda-komisarza, daj mu po mordzie!”
Ulotka: „Bij komisarzy, bij Żydów!”. Niemcy. 1941 r. (Dokument. ММНА. ОФ-1135-11)
Ulotka-przepustka: „Jesteście okrążeni! Ale jest jeszcze wyjście! Przejść do Niemców i tym samym uratować swoje życie dla Ojczyzny!”. Niemcy. 1941 r. (Dokument. ММНА)
Tajne pismo szefa Policji Bezpieczeństwa (SiPo) i Służby Bezpieczeństwa (SD) III Rzeszy do komendantów obozów koncentracyjnych o likwidacji radzieckich jeńców wojennych. 9.11.1941 r. Podpisał na polecenie Műller.
Projekt normy żywieniowej dla radzieckich jeńców wojennych w Niemczech, opracowany 27.11.1941 r. w Ministerstwie Żywności i Gospodarki Rolnej III Rzeszy. (Dokument. ЦМ ВОВ НВ-16690)
Projekt normy żywieniowej dla radzieckich jeńców wojennych w Niemczech, opracowany 27.11.1941 r. w Ministerstwie Żywności i Gospodarki Rolnej III Rzeszy. (Dokument. ЦМ ВОВ НВ-16690)
Z rozkazu naczelnika ds. jeńców wojennych VIII Okręgu Wojennego o użyciu broni palnej w czasie pilnowania radzieckich jeńców wojennych. 7 listopada 1941 r. (Dokument. ГАРФ ф. 7021. оп. 148, Д. 214. л. 41 ЦМ ВОВ ВХ-0782/24 )
Pismo szefa policji zawierające streszczenie polecenia OKW o znakowaniu radzieckich jeńców wojennych. 9 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum ФСБ Н-19096, т.21 ЦМ ВОВ ВХ-07101/47)
Pismo szefa policji zawierające streszczenie polecenia OKW o znakowaniu radzieckich jeńców wojennych. 9 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum ФСБ Н-19096, т.21 ЦМ ВОВ ВХ-07101/47)
Zarządzenie szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o skierowaniu radzieckich jeńców wojennych na roboty w przemyśle węglowym. 8.07.1943 r. (Dokument. ГАРФ, ф. 7445, оп. 2, д. 142ч л. 79—80).
Zarządzenie szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitla o skierowaniu radzieckich jeńców wojennych na roboty w przemyśle węglowym. 8.07.1943 r. (Dokument. ГАРФ, ф. 7445, оп. 2, д. 142ч л. 79—80).
Soviet prisoners in the SS Auschwitz
Plan KL Auschwitz I. Radzieccy jeńcy wojenni zostali umieszczeni w blokach 1, 2, 3, 12,13,14, 22, 23, 24 (Dokument. (Auschwitz A History in Photographs l. 51)
Stronice Księgi osobowego stanu dziennego na dzień 28 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. D-Aul-3|1 Starckebuch, t.1, str. 87-91)
Stronice Księgi osobowego stanu dziennego na dzień 28 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. D-Aul-3|1 Starckebuch, t.1, str. 87-91)
Stronice Księgi osobowego stanu dziennego na dzień 28 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. D-Aul-3|1 Starckebuch, t.1, str. 87-91)
Stronice Księgi osobowego stanu dziennego na dzień 28 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. D-Aul-3|1 Starckebuch, t.1, str. 87-91)
Stronice Księgi osobowego stanu dziennego na dzień 28 lutego 1942 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. D-Aul-3|1 Starckebuch, t.1, str. 87-91)
Plan obozu dla radzieckich jeńców wojennych w Auschwitz II-Birkenau. 7 października 1941 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.Neg. nr. 515)
Pismo do komendatury obozu koncentracyjnego о skierowanie 400 Rosjan (radzieckich jeńców wojennych) do robót budowlanych, 22.10.1941 r. (Dokument. РГВА, ф. 502, оп. 1, д. 54, л. 98)
Stronica z Księgi dziennego stanu osobowego o ilości radzieckich jeńców wojennych, dostawionych do KL Auschwitz dnia 3 kwietnia 1942 r. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. D-Aul-3|1 Starckebuch, т.1, с. 213)
Pierwsza stronica Listy kwarantanny. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Quarantane-Liste/ 9b Syg D-Au 1-3)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice z Księgi kar w bunkrze 11 bloku. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka bunkra bloku 11)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Stronice Księgi kompanii karnej. 1.12.1943-4.10.1944 (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. SK.t.1. S. 22, 24-26, 31-34, 39-41, 45-50 D-Au I-3/1)
Dokument z notatką o skierowaniu do doktora Mengele radzieckich jeńców wojennych (RKG) – Uzbeków z podaniem ich nazwisk i numerów obozowych. 6.09.1944 (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Akta więźniów/ Szpital obozu w Brzezince. T. 3. str. 60
Arkusz listy premiowej. Wrzesień 1944 r. Radzieccy jeńcy wojenni oznakowani napisem «Russe». Podane są nazwiska i numery obozowe. (Dokument. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Listy premiowe t.14 k.1977)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu we Flossenburgu.
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
Listy więźniów KL Auschwitz, przewiezionych do obozu w Buchenwaldzie. (Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.) Ibidem, D-BU-3/1/5-6,KL Buchenwald-Zgl v, KL Auschwitz Manner t 5 c 70, т.6 С8,19,21)
А. Pogożew. List ze wspomnieniami o masowej ucieczce radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 roku z dołączonym schematycznym planem obozu w Birkenau w okresie od końca 1942 r. 17.5.1962
А. Pogożew. List ze wspomnieniami o masowej ucieczce radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 roku z dołączonym schematycznym planem obozu w Birkenau w okresie od końca 1942 r. 17.5.1962
А. Pogożew. List ze wspomnieniami o masowej ucieczce radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 roku z dołączonym schematycznym planem obozu w Birkenau w okresie od końca 1942 r. 17.5.1962
А. Pogożew. List ze wspomnieniami o masowej ucieczce radzieckich jeńców wojennych 6 listopada 1942 roku z dołączonym schematycznym planem obozu w Birkenau w okresie od końca 1942 r. 17.5.1962
List gończy niemieckiej policji kryminalnej o poszukiwaniu uciekinierów Nikołaja Maslennikowa i Konstantina Moczałowa.
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Telegramy KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych radzieckich jeńców wojennych. Lata 1943-1944. (Dokumenty. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.D-Au I/1-278)
Fragment protokołu przesłuchania przesłuchania w charakterze świadka, polskiego Żyda Dragona Szlemy (numer obozowy 80359), członka sonderkomando obsługującego krematorium, o udziale radzieckich jeńców wojennych w powstaniu członków sonderkomand. 26.02.194
Fragment protokołu przesłuchania przesłuchania w charakterze świadka, polskiego Żyda Dragona Szlemy (numer obozowy 80359), członka sonderkomando obsługującego krematorium, o udziale radzieckich jeńców wojennych w powstaniu członków sonderkomand. 26.02.194
Telegram KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych więźniów z sonderkomando krematoryjnego, w tym radzieckiego jeńca wojennego Aleksandra Szenkarienko (numer obozowy 11526 z transportu żydowskiego)(Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sug.JZ
Telegram KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych więźniów z sonderkomando krematoryjnego, w tym radzieckiego jeńca wojennego Aleksandra Szenkarienko (numer obozowy 11526 z transportu żydowskiego)
ENG
Яндекс.Метрика