Soviet prisoners in the SS Auschwitz

Największe transporty z radzieckimi jeńcami wojennymi przybyły z obozu dla jeńców wojennych w Lamsdorf. W archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zachowało się 49 kart ewidencyjnych więźniów — radzieckich jeńców wojennych, przybyłych w dniu 28 lipca 1944 roku ze stalagu 367. 28 października 1944 roku zostali oni wywiezieni do obozu koncentracyjnego Flossenbürg i był to jeden z wielu transportów z radzieckimi jeńcami wojennymi przeniesionymi z Auschwitz do obozów w głębi Niemiec jesienią-zimą 1944 r. W ten sposób, ani 100 tyś. A tym bardziej 200 tysięcy jak to planował Reichsführer SS Heinrich Himmler KL Auschwitz nie otrzymał. Poszukiwania archiwalne pokazały, że radzieccy jeńcy wojenni byli przeniesieni do Birkenau mniej więcej w połowie marca 1942 roku na tzw. odcinek budowlany BIb. I, sądząc po wpisach w Księdze dziennych stanów osobowych, pozostało ich nie więcej niż 600 osób. Wkrótce po tym przeniesiono ich do drewnianego baraku nr 10 wg nowej numeracji, a resztę do baraku nr 11, a w lipcu 1943 r. przeniesiono ich na nowy odcinek BIIb, gdzie większość z nich mieszkała wraz z więźniami w baraku nr 8, a mniejsza grupa w baraku nr 4. Po zlikwidowaniu „Russisches Kriegsgefangenen Arbeitslager” w zasadniczym obozie w Auschwitz w Birkenau taki obóz figurował tylko na papierze. (Jacek Lachendro. „Los Jeńców sowieckich w KL Auschwitz. Nowe spojrzenie. Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych.” Opole. 2010., str. 63–65)

Obecnie uważa się, że ogółem w latach wojny do KL Auschwitz pezywieziono około 15 tyś. radzieckich jeńców wojennych. I tylko 96 z nich znajdowało się w obozie na ostatnim apelu w dniu 17 stycznia 1945 r. Sześciu z nich ukryło się barako szpitalnym, lecz byli znalezieni i rozstrzelani Jeden pozostał przy życiu — był to Nikołaj Pasieka ze wsi Glibko obwodu Kamieniec-Podolskiego.

Jednakże mieć na uwadze to, że w danym przypadku chodzi tylko o jeńców wojennych, którzy byli zarejestrowani. A ile jeńców wojennych znajdowało się w obozie w charakterze cywilnych więźniów — to kwestia wciąż otwarta. Widocznie nie rzadko jeńcy wojenni nazywali siebie osobami cywilnymi, a a znaleźli się w KL Auschwitz po nieudanych ucieczkach z innych miejsc uwięzienia. Do takich np., zalicza się jeden z dowódców podziemnej organizacji jeńców wojennych w obozie — radziecki oficer Aleksander Lebiediew — więzień nr 88349, i wielu innych radzieckich jeńców wojennych.

ENG
Яндекс.Метрика