Soviet prisoners in the SS Auschwitz

Drewniany futerał z kompletem numerycznych stempli i metalowych igieł do znakowania więźniów<br />(oryginał jest przechowywany w zbiorach Muzeum Wojskowo-Medycznego w Sankt-Petersburgu).<br />Radzieccy jeńcy wojenni byli pierwszą grupą więźniów, którym tatuowano numery identyfikacyjne.
Komplet numerycznych stempli i metalowych igieł do znakowania więźniów (oryginał jest<br />przechowywany w zbiorach Muzeum Wojskowo-Medycznego w Sankt-Petersburgu).

Strony Księgi dziennej rejestracji
z okresu od 19 stycznia do 15 marca 1942 r.Загрузка страниц...


Księgi osobowego stanu dziennego zachowały się w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z wpisami od dnia 18 stycznia 1941 roku do 19 sierpnia 1942 r. Do ksiąg wpisywano informacje o stanie osobowym, śmiertelności, ilości jeńców przeniesionych do innych obozów, wypuszczonych na wolność, o zbiegach i o nowoprzybyłych więźniach. Wszystkie zapisy o sowieckich jeńcach wojennych były wykonywane czerwonym atramentem. Zgony radzieckich jeńców wojennych były odznaczane tylko ich numerami. Odpowiadają one zapisom wg dat w Księdze zgonów radzieckich jeńców wojennych za wyjątkiem dnia 28 stycznia 1942 r., gdzie dane są tylko częściowe. Tylko posługując się danymi z zachowanych Ksiąg stanów dziennych można ustalić obecność w obozie radzieckich jeńców wojennych (aczkolwiek tylko ich numery) naczynając od dnia 1 marca do 19 sierpnia 1942 r.

Dane stronice dają pojęcie dzień po dniu o ilościach radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz. Nazwiska zmarłych w dniach 19 stycznia — 28 lutego 1942 r. można przeczytać w Księdze zgonów, orientując się wg numerów obozowych, nadawanych jeńcom wojennym.

ENG
Яндекс.Метрика