Soviet prisoners in the SS Auschwitz

Plan KL Auschwitz

Radzieccy jeńcy wojenni zostali umieszczeni w blokach 1, 2, 3, 12,13,14, 22, 23, 24<br />
(Dokument. T. Świebocka „Auschwitz: A History in Photographs”, Str. 51)
Przejście pomiędzy blokami nr 14 i 24, gdzie znajdowała się brama obozu I nad którą
widniał napis „Russisches Kriegsgefangenen Arbeitslager” (wygląd współczesny).
(Foto. Osobiste archiwum Je. Rogowej)
ENG
Яндекс.Метрика