W próbach przewartościowania rezultatów II wojny światowej, co dzisiaj aktywnie usiłuje dokonać w rozmaity sposób wiele państw świata ukrywa się groźba pogrzebania pamięci o straszliwych ofiarach nienawistnej polityki hitlerowskiego nazizmu i w konsekwencji instniej groźba powtórzenia się takiej światowej tragedii.
projekt:
Pierwszą kategorią radzieckich obywateli, którzy stali się więźniami tego okropnego miejsca, stali się radzieccy jeńcy wojenni. I to właśnie im jest poświęcona niejsza praca. Żywimy nadzieję, że nowe badania będą wzbogacać dane zasoby.
Koncentracyjny obóz Auschwitz był największym nazistowskim obozem koncentracyjnym śmierci.

Był utworzony w kwietniu 1940 roku. Obóz był wyzwolony przez Armię Czerwoną w dniu 27 stycznia 1945 roku.

W obozie zamordowano ponad 1,5 mln. osób rozlicznych narodowości, a wśród nich około 1,1 mln. Żydów Europy.

Karty ewidencyjne
Księgi zgonów

Jesteśmy absolutnie przeświadczeni, że nasze badania i badania polskich historyków powinny powinny docierać do każdego człowieka. Rezultaty reprezentują informacje, które są materiałem do poważnej pracy umysłu i serca odnośnie zrozumienia minionych procesów historycznych i zdarzeń, odtworzeniu pamięci losów i nazwisk ofiar. Jest to potrzebne nie zmarłym, a żyjącym.

Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej tworząc narodową ekspozycję Federacji Rosyjskiej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Bikrenau w polskim mieście Oświęcimiu przewertowało liczne dokumenty archiwalne, które pokazywały losy radzieckich więźniów nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w polskim mieście Oświecimiu, obozu gdzie najbardziej jaskrawo przejawiły się główne metody prowadzenia wojny przez hitlerowskie Niemcy.
Memorialny kompleks utworzony na miejscu obozu jest obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO.
ENG
Яндекс.Метрика