Soviet prisoners in the SS Auschwitz

Telegram KL Auschwitz o złapaniu zbiegłych więźniów z sonderkomando krematoryjnego, w tym radzieckiego jeńca wojennego Aleksandra Szenkarienko (nr obozowy 11526) z transportu żydowskiego

Wychodząc z treści telegramu z dnia 7 października 1944 r., tamtego dnia była masowa ucieczka komando tamtejszych krematoriów. Duża część więźniów była rozstrzelana. Ale niektórych więźniów nie odnaleziono. Wśród nich А. Szenkarenko, urodzony 10 października 1921 r. W Witowcu, do obozu był deportowany 15 kwietnia 1944 roku ze stalagu nr (?). Na fotografii krótko ostrzyżony, a na piersi był wytatuowany numer obozowy 11526.

Dany telegram jest pierwszym oryginalnym dokumentem KL Auschwitz, który oficjalnie potwierdza udział radzieckich jeńców wojennych w powstaniu sonderkomando.

(Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Syg. JZ Gestapo Ciechanow/100)
Яндекс.Метрика