Soviet prisoners in the SS Auschwitz

numer obozowy 88349

Aleksandr Lebiediew

Lebiediew, jeden z organizatorów podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz.

numer obozowy 164256

Walentin Sitnow

Walentin Sitnow, Bohater Związku Radzieckiego, pilot, członek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w Auschwitz. Do obozu koncentracyjnego został dostarczony 19 listopada 1943 r., wraz ze skutym z nim Wiktorem Iwanowem.

numer obozowy 164258

Wiktor Iwanow

Wiktor Iwanow, członek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz. Do obozu koncentracyjnego był przywieziony 19 listopada 1943 r., skuty wraz z Walentynem Sitnowem.

numer obozowy nieznany

Nikołaj Wasiliew

Nikołaj Wasiliew. W obozie był jednym z dowódców podziemnej organizacji. Brał udział w organizacji ucieczek więźniów z obozu.

numer obozowy 166692

Kuźma Karcew

Kuźma Karcew, jeden z dowódców ruchu oporu.

numer obozowy nieznany

Piotr Machura

Piotr Machura, czlonek podziemnej organizacji radzieckich jeńców wojennych w KL Auschwitz.

Яндекс.Метрика