Soviet prisoners in the SS Auschwitz

(Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Quarantane-Liste / 9b Syg D-Au 1–3)

Pierwsza stronica Listy kwarantanny.Wpis o transporcie z uwagą KGF w dniu 13 listopda świadczy o przybyciu transportu z radzieckimi jeńcami wojennymi z obozy w Lambsdorf. Daną listę prowadził więzień Otto Wolken, który w męskim obozie w Birkenau wykonywał obowiązki pisarza obozowego.

Stronice z Księgi dziennej rejestracji
16 marca – 19 sierpnia 1942 r

Gdzie zapisano ogólną liczbę radzieckich jeńców wojennych po zlikwidowaniu „Russisches Kriegsgefangenen
Arbeitslager”, numery obozowe zmarłych i ponownie przybyłych do obozu Birkenau.

Strona ładuje...

49 ankiet radzieckich jeńców wojennych, dostarczonych w dniach 20, 22, 28 lipca 1944 r. ze Stalagu nr 367.

Яндекс.Метрика