Soviet prisoners in the SS Auschwitz

(Dokument. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Neg. nr 515)

Plan obozu dla radzieckich jeńców wojennych w Auschwitz II-Birkenau. 7 października 1941 r.

Plan ten nie został zrealizowany. Już na początku wiosny 1942 r. pozostało przy życiu jedynie kilkuset radzieckich jeńców i nie przywożono ich już więcej na masową skalę. Obóz Birkenau został przekształcony w fabrykę śmierci dla setek tysięcy Żydów z Europy.

Auschwitz II-Birkenau. Prymitywne baraki wybudowane jako pierwsze
w latach 1941–1942 przez więźniów i radzieckich jeńców wojennych.

(Foto. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Neg. nr 848)
(Dokument. RPAW. Zb. 502, Op. 1, D. 54, Str. 98)
Pismo do komendatury obozu koncentracyjnego о skierowanie 400 Rosjan (radzieckich jeńców wojennych) do robót budowlanych.
22.10.1941 r.

tłumaczenie

Główny Urząd SS Budżetu i Budownictwa i policja Auschwitz O/C

Auschwitz, 22 października 1941 r.

nr 238/41 /LU/

Temat: Odprawa więźniów na roboty budowlane pralni

Służba Schutzhaftlagerführera (Е)

KL Auschwitz

Zarząd Budownictwa prosi o przekazanie w dniu 23 października 1941 r. do roboczego kommando

1) 400 więźniów (sowieckich)

Яндекс.Метрика